Onze geschiedenis in vogelvlucht

Na de Tweede Wereldoorlog ontstond een grote vraag naar bouwmaterialen waaronder cement om de wederopbouw te realiseren.

De E.N.C. I. (Eerste Nederlandse Cement Industrie) kon nauwelijks voldoen aan de grote vraag naar cement. Destijds werd de cement in papieren zakken van 50 kg verhandeld. Vanwege de opkomst van de betonmortelcentrales werd de vraag naar onverpakt bulkcement steeds groter.

Handels- en Transport Maatschappij De Hoop Terneuzen beschikt op dat moment al over enkele motorspitsen ingericht voor het vervoer van bulk cement.

De oprichting van Rederij Cement Tankvaart B.V. vond plaats op 13 mei 1963 te Amsterdam.

Na de oprichting werd door RCT geïnvesteerd in de aankoop van meerdere schepen welke werden omgebouwd tot cementtanker. Later is er ook opdracht gegeven voor de nieuwbouw van cementtankers.